Brevmärken: Skördetid

Brevmärken illustrerade på uppdrag av Hjärt- Lungfonden (2021).