Informationsfolder: Ilska & tvång

Illustrationer och grafisk formgivning av informationsfoldrar för BUP Östersund (2022).

Brief: Uppdraget var att göra formgivningen och illustrationer till informationsblad om ilska och tvång, riktat till barn och ungdomar mellan 10 och 15 år. Syftet med informationsbladen är att fungera som ett hjälpmedel för barnen att förstå och hantera sitt tvång samt sin ilska. Illustrationerna ska vara färgglada och relevanta för innehållet, medan formgivningen ska vara tydlig och lättläst.