Frisk utan fusk

Illustrationer gjorda för boken Frisk utan fusk: vetenskapliga svar på hälsomyter (Fri Tanke, 2019).

Brief: Uppdraget är att skapa informativa och engagerande illustrationer till faktaboken Frisk utan Fusk: vetenskapliga svar på hälsomyter av Maria Ahlsén och Jessica Norrbom. Målgruppen är främst personer som normalt inte läser facklitteratur, så det är viktigt att illustrationerna förstärker faktan i boken samtidigt som de är intressanta och engagerar läsaren.