Frisk utan fusk

Illustrationer gjorda för boken Frisk utan fusk (Fri Tanke, 2019).