Brevmärken: Svenska äpplen

Brevmärken illustrerade på uppdrag av Hjärt- Lungfonden under 2020.