Brevmärken: Svenska äpplen

Brevmärken illustrerade på uppdrag av Hjärt- Lungfonden (2020).